Tožba, vložena 18. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-90/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Mansullo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za povrnitev škode, ki naj bi ji nastala s tem, ko je tožena stranka odvetniku, ki je ni zastopal, poslala dopis v zvezi z njenim položajem in tako kršila njeno pravico do zaupnosti.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti ne glede na obliko odločbe o zavrnitvi zahteve z dne 26. oktobra 2012, ki jo je tožeča stranka naslovila na Komisijo, ta pa jo je pravočasno prejela;

razglasitev ničnosti ne glede na obliko odločbe o zavrnitvi zahteve z dne 4. julija 2012, ki jo je tožeča stranka naslovila na Komisijo, ta pa jo je pravočasno prejela;

razglasitev ničnosti ne glede na obliko odločbe o zavrnitvi pritožbe z dne 26. septembra 2012, vložene zoper odločbo o zavrnitvi zahteve z dne 9. marca 2012, ki jo je tožeča stranka naslovila na Komisijo, ta pa jo je pravočasno prejela;

razglasitev ničnosti dopisa z dne 12. novembra 2012, na katerem je na edini strani desno zgoraj navedeno „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162“;

razglasitev ničnosti dopisa z dne 27. septembra 2012, na katerem je na prvi od dveh straneh desno zgoraj navedeno „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012“;razglasitev ničnosti ne glede na obliko odločbe o zavrnitvi pritožbe, vložene 10. marca 2013;razglasitev ničnosti ne glede na obliko odločbe o zavrnitvi pritožbe, vložene 2. januarja 2013;če je potrebno, razglasitev ničnosti dopisa z dne 29. aprila 2013, na katerem je na prvi od treh straneh zgoraj desno navedeno „Ref. Ares(2013)977767 - 29/04/2013“;naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača znesek v višini 10.000,00 EUR, skupaj z obrestmi po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od 28. februarja 2013 do plačila navedenega zneska;naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 25.000,00 EUR, skupaj z obrestmi po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od 5. novembra 2012 do plačila navedenega zneska;naložitev plačila stroš

kov Komisiji.