H.R. Participations SA 22. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-535/19: H.R. Participations versus EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(kohtuasi C-109/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: H.R. Participations SA (esindajad: advokaadid P. Wilhelm ja J. Rossi)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 2. juuni 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta H.R. Participations SA kohtukulud tema enda kanda.

____________