Tožba, vložena 6. novembra 2009 - U proti Parlamentu

(Zadeva F-92/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: U (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: F. Moyse in A. Salerno, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta o odpustitvi tožeče stranke in odškodninski zahtevek za nastalo nematerialno škodo

Predlogi tožeče stranke

Naj se razveljavi odločba AIPN z dne 6. julija 2009, s katero se je AIPN odločil za odpustitev tožeče stranke z učinkom od 1. septembra 2009 dalje;

naj se ji dodeli odškodnina za nastalo nematerialno škodo, s pridržkom spremembe, v višini 15.000 eurov;

naj se Parlamentu naloži plačilo stroškov.

____________