Tožba, vložena 5. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-40/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa o določitvi dajatev, do katerih je tožeča stranka upravičena zaradi delne trajne invalidnosti

Predlogi tožeče stranke

Quatenus opus est, razglasitev ničnosti osnutka sklepa tožene stranke z dne 2. junija 2010 glede jamstev iz člena 73 Kadrovskih predpisov v zvezi z nesrečo, ki se je tožeči stranki zgodila 17. junija 2005, v delu, v katerem je v tem osnutku predvideno, da se tožeči stranki izplača znesek 10.682,29 EUR, ki ji je bil pozneje dejansko izplačan;

razglasitev ničnosti sklepa, v katerega je bil osnutek z dne 2. junija 2010 potrjen po poteku določenega roka od vročitve osnutka tožeči stranki - ne da bi se ta morala sestati z zdravstveno komisijo - v delu, v katerem je bilo s spornim sklepom določeno, da se tožeči stranki izplača - kot se ji pozneje dejansko je - znesek 10.682,29 EUR;

quatenus oportet, razglasitev ničnosti akta o zavrnitvi pritožbe z dne 26. avgusta 2010;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki brez odlašanja izplača razliko med tem, kar bi morala zaradi zadevne nesreče prejeti na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, in zneskom 10.682,29 EUR, ki ga je že prejela, ter obresti na navedeno razliko od 24. avgusta 2010 dalje po 10 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________