Civildienesta tiesas (trešās palāta) 2012. gada 13. septembra rīkojums – Markland/Europol

(lieta F-34/11) 1

Civildienests – Europol darbinieki – Pagaidu darbinieka līgums – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana – Ierindošana pakāpē – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Saskia Jane Markland (Hāga, Nīderlandes Karaliste) (pārstāvis – N. D. Dane, avocat)

Atbildētājs: Eiropas policijas birojs (Europol) (pārstāvji –  D. Neumann, D. El Khoury un J. Arnould)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītāja ir ierindota AST 5 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

J. Markland sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas policijas biroja tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 204, 09.07.2011., 30. lpp.