Tožba, vložena 15. novembra 2010 - Di Tullio proti Komisiji

(Zadeva F-119/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italija) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero so službe OLAF tožeči stranki zavrnile odobritev dopusta za opravljanje vojaške službe na podlagi člena 18 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 21. aprila 2010, s katero so službe OLAF tožeči stranki zavrnile odobritev dopusta za opravljanje vojaške službe kljub temu, da je od Guardia di Finanza prejel obvestilu o vpoklicu z dne 24. februarja 2010, naj se razglasi za nično;

odločba Komisije z dne 10. septembra 2010, s katero je bila pritožba tožeče stranke zavrnjena deloma zaradi razlogov, ki so drugačni od tistih, ki so bili navedeni v izpodbijani odločbi z dne 27. aprila 2010, naj se razglasi za nično;

na podlagi teh razglasitev ničnosti naj se tožeči stranki odobri dopust za opravljanje vojaške službe od 1. julija 2010 do vključno 30. junija 2012;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________