A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2020. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XG kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-647/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: XG

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unióban illetőséggel nem rendelkező portugál állampolgár által szerzett ingatlan értékesítéséből álló ingatlanügyletből származó tőkenyereség egy olyan, hátrányosan megkülönböztető adózási rendszer hatálya alá vonható-e, amely az illetőséggel rendelkező, az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében a jövedelemadó számításának alapjául szolgáló tőkenyereség 50%-os csökkentésében részesülő személyekkel szemben alkalmazott rendszerhez viszonyítva súlyosabb terhet jelent?

____________