Sklep Sodišča za uslužbence z dne 19. septembra 2011 – Mariën proti ESZD

(Zadeva F-15/11)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1  UL C 139, 7.5.2011, str. 30–31.