STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE

přednesené dne 10. září 2020(1)

Věc C59/19

Wikingerhof GmbH & Co. KG

proti

Booking.com BV

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo)]

„Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech – Mezinárodní příslušnost – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Článek 7 body 1 a 2 – Zvláštní příslušnost ve věcech, jejichž ‚předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy‘ a ve ‚věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti‘ – Pojmy – Kvalifikace žalob na určení občanskoprávní odpovědnosti podaných ve sporech mezi smluvními stranami – Žaloba na určení občanskoprávní odpovědnosti založená na porušení ustanovení práva hospodářské soutěže“1–      Původní jazyk: francouzština.