Personaldomstolens beslut av den 29 avril 2016 – Sommier mot kommissionen

(Affaire F-147/12)1

Rättegångsspråk : franska

Ordföranden på första avdelning av förordnat om avskrivning av målet.

____________

1    EUT C 55, 23/2/2013, s 26.