2013 m. birželio 14 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carosi prieš Komisiją

(Byla F-54/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 194, 2012 6 30, p. 28.