Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. září 2011 - AZ v. Komise

(Věc F-26/10)1

"Veřejná služba - Povýšení - Rok povýšení 2009 - Způsobilost pracovat ve třetím jazyce - Existence disciplinárního řízení - Vyloučení povyšování"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AZ (Thionville, Francie) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, které vylučuje povýšení žalobce za rok 2009, a uložení povinnosti Komisi, aby mu uhradila určitou částku z titulu náhrady morální újmy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

AZ se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 179, 3. 7. 2010, s. 58.