Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Sibiu (Romunija) 27. februarja 2013 - Silvia Georgiana Câmpean proti Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Zadeva C-97/13)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Sibiu

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Silvia Georgiana Câmpean

Toženi stranki: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je ureditev iz zakona št. 9/2012 v nasprotju z določbami člena 110 PDEU in ali dejansko pomeni očitno diskriminatoren ukrep?

Ali je treba člen 110 PDEU razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni z zakonom št. 9/2012 (v izvirni različici), s katero je bila uvedena dajatev za onesnaževanje z emisijami motornih vozil, če je ta davčni ukrep tak, da odvrača dajanje rabljenih vozil, kupljenih v drugih državah članicah, v promet v navedeni državi članici, ne da bi odvračal od nakupa rabljenih vozil, ki so enako stara in enako obrabljena, na nacionalnem trgu?

____________