Acţiune introdusă la 19 octombrie 2007 - Wenning/Oficiul European de Poliţie

(Cauza F-114/07)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamant: Rainer Wenning (Haga, Țările de Jos) (reprezentanţi: G. Vandersanden, C. Ronzi, lawyers)

Pârât: Oficiul European de Poliţie

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului Europol din 21 decembrie 2006 de a nu prelungi contractul reclamantului și reangajarea sa la Europol începând cu 1 octombrie 2007;

anularea, în consecinţă, a formularului privind evoluţia și evaluarea personalului, pe care s-a întemeiat decizia atacată;

acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Decizia de a nu prelungi contractul reclamantului încalcă obligaţia de motivare, întrucât aceasta nu conţine motivele care stau la baza sa. Decizia se întemeiază pe un formular privind evoluţia și evaluarea personalului nevalabil.

Raportul de evaluare a reclamantului a fost întocmit cu încălcarea normelor Europol privind evoluţia și procesul de evaluare a personalului (articolul 28 din Statutul funcţionarilor Europol și Liniile directoare privind evoluţia și procesul de evaluare a personalului) și conţine numeroase erori de apreciere care au condus la o eroare de drept.

Procesul de evaluare a fost folosit de superiorii reclamantului cu scopul de a-l concedia și nu de a-l evalua. Aceasta constituie de asemenea deturnare și abuz de putere.

Singurul obiectiv urmărit de superiorii reclamantului a fost să nu i se reînnoiască contractul acestuia, fără a ţine seama de prestaţiile sale bune și de faptul că a fost asigurat că va primi o notă mai bună decât în anul anterior dacă îmbunătăţirile sale continuă. Reclamantul a avut încredere legitimă în transformarea contractului său într-un contract pe durată nedeterminată sau cel puţin în prelungirea acestuia.

De asemenea, decizia atacată și contextul în care aceasta a fost emisă nu respectă principiul bunei administrări și obligaţia de solicitudine, de care fiecare administraţie trebuie să ţină cont în privinţa membrilor personalului său.

Menţinerea reclamantului la Europol ar fi fost conformă atât cu interesul serviciului, cât și cu interesul membrilor personalului. În fapt, activitatea cu care era însărcinat reclamantul va continua să fie exercitată. Reclamantul a demonstrat în mod continuu pe parcursul anilor că o putea îndeplini bine, spre satisfacţia atât a colegilor săi, cât și a persoanelor externe Europol.

Reclamantul a fost de asemenea discriminat în comparaţie cu alţi colegi care îndeplineau activitatea în același mod și care au obţinut o prelungire a contractului lor.

În sfârșit, reclamantul solicită despăgubiri pentru prejudiciul material și moral pe care i l-a cauzat decizia atacată.

____________