Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 24. júna 2008 - Islamaj/Komisia

(vec F-84/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Bývalí dočasní zamestnanci odmeňovaní na základe rozpočtových prostriedkov z výskumu - Povýšenie - Odňatie bodov z "bodového koša" - Prechod úradníka z výskumu na oddelenie všeobecného rozpočtu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgicko) (v zastúpení: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a L. Lozano Palacios, neskôr C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa ruší 38,5 bodov z bodového koša, ktoré žalobca dosiahol ako dočasný zamestnanec - Vyhlásenie nezákonnosti článku 2 rozhodnutia Komisie o povyšovaní úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov "Výskum" všeobecného rozpočtu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Islamaj znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a okrem toho je povinná nahradiť tretinu trov konania pána Islamaja.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007, s. 33.