Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 februarie 2011 - Skareby/Comisia

(Cauza F-95/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Hărţuire morală din partea superiorului ierarhic - Articolele 12a și 24 din statut - Cerere de asistenţă - Termen rezonabil - Punct de plecare - Durată)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cererea privind anularea deciziei reclamantei de a nu iniţia o investigaţie privind hărţuirea morală a cărei victimă ar fi fost reclamanta

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene din 4 martie 2009, privind refuzul de a iniţia o investigaţie administrativă privind fapte invocate de hărţuire morală al căror autor ar fi fost unul dintre foștii superiori ierarhici ai doamnei Skareby.

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 24, 30.01.2010, p. 81.