Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spania) la 15 ianuarie 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU și ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Cauza C-25/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamanți: ZA, AZ, BX, CV, DU și ET

Pârâtă: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Întrebările preliminare

În cazul în care reclamantul dovedește că raportul său contractual de aprovizionare exclusivă și de afiliere (în regim de comision sau de vânzare fermă cu preț de referință-revânzare cu reducere) încheiat cu REPSOL intră în domeniul de aplicare teritorial și temporal analizat de autoritatea națională competentă în materie de concurență, trebuie să se considere că raportul contractual este afectat de hotărârea pronunțată de Tribunal de Defensa de la Competencia [Tribunalul pentru Protecția Concurenței, Spania] din 11 iulie 2001 (cauza 490/00 REPSOL) și/sau de decizia Comisión Nacional de la Competencia [Comisia Națională a Concurenței din 30 iulie 2009] (cauza 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), condițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/20031 în ceea ce privește sarcina probei privind încălcarea fiind considerate îndeplinite în conformitate cu aceste decizii?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară și dacă se stabilește că, în prezenta cauză, raportul contractual intră sub incidența hotărârii pronunțate de Tribunal de Defensa de la Competencia [Tribunalul pentru Protecția Concurenței, Spania] din 11 iulie 2001 (cauza 490/00 REPSOL) și/sau a deciziei Comisión Nacional de la Competencia [Comisia Națională a Concurenței din 30 iulie 2009 (cauza 652/07REPSOL/CEPSA/BP), consecința necesară trebuie să fie declararea nulității de drept a acordului, în conformitate cu articolul 101 alineatul (2) TFUE?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).