Acțiune introdusă la 7 martie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-32/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei de a nu rambursa un sfert din cheltuielile efectuate de reclamant în cauza F-56/09, Marcuccio/Comisia, la care pârâta a fost obligată prin hotărârea din 9 iunie 2011.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere, adoptată de pârâtă sau care poate fi atribuită acesteia, indiferent de modul în care s-a ajuns la această respingere și de întinderea ei, parțială sau totală, a pretențiilor formulate de reclamant prin cererea din 4 ianuarie 2011;

quatenus oportet, anularea deciziei de respingere, indiferent de modul în care s-a ajuns la această respingere, a căii de atac formulate de reclamant la 20 iulie 2011 împotriva deciziei de respingere a cererii din 4 ianuarie 2011;

quatenus oportet, constatarea faptului că Comisia s-a abținut în mod nelegal să adopte măsurile de executare a Hotărârii Tribunalului din 9 iunie 2010, pronunțată în cauza F-56/09, Marcuccio/Comisia, mai precis a punctului 4 din dispozitivul acesteia;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 3 174,87 euro, urmând ca, în cazul și în măsura în care nu îi va fi achitată, această sumă să producă dobânzi în favoarea reclamantului, cu o rată anuală de 10 % și cu o capitalizare anuală, începând cu ziua de mâine și până la data plății efective a sumei menționate;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 10,00 euro pe zi, începând cu ziua de mâine și ad infinitum, pentru fiecare zi suplimentară în care subzistă abținerea Comisiei de a plăti reclamantului suma de 3 174,87 euro sau cel puțin de a lua o poziție expresă cu privire la cererea din 4 ianuarie 2011; suma de 10,00 euro va trebui plătită până la expirarea aceleiași zile urmând ca, în cazul sau în măsura în care nu va fi achitată, această sumă să producă dobânzi în favoarea reclamantului, cu o rată anuală de 10 % și cu o capitalizare anuală, începând cu ziua următoare datei la care ar fi trebuit să aibă loc plata și până la data plății efective;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.