Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī - ZZ/Parlaments

(lieta F-35/11)

Tiesvedības valoda - slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - J. Rybánsky, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu piešķirt prasītājam tikai pusi no iekārtošanās pabalsta apmēra, ko viņam būtu tiesības saņemt

Prasītāja prasījumi:

atcelt to Eiropas Parlamenta (Individuālo tiesību nodaļas) 2010. gada 28. maija lēmuma piešķirt prasītājam iekārtošanās pabalstu daļu, saskaņā ar kuru iekārtošanās pabalsts ir noteikts tikai vienas mēneša pamatalgas apmērā un nav piešķirts iekārtošanās pabalsts, kas atbilst divām mēneša pamatalgām;

atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2011. gada 6. janvāra lēmumu, ar ko tiek noraidīta prasītāja sūdzība, kas iesniegta atbilstoši Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________