Mededeling in het PB

 

ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 14 mei 2002

in zaak T-80/00: Associação Comercial de Aveiro tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (1)

("Sociale politiek ( Europees Sociaal Fonds ( Beroep tot nietigverklaring ( Vermindering van financiële bijstand ( Motivering ( Evenredigheidsbeginsel ( Beoordeling van feiten")

(Procestaal: Portugees)

In zaak T-80/00, Associação Comercial de Aveiro, gevestigd te Aveiro (Portugal), vertegenwoordigd door J. Amaral e Almeida en B. Diniz de Ayala, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: H. Speyart en M. França), betreffende een verzoek om nietigverklaring van beschikking C(99)3684 van de Commissie van 30 november 1999 houdende vermindering van de in het kader van project nr. 890365/P 1 aan de Associação Comercial de Aveiro verleende bijstand van het Europees Sociaal Fonds, heeft het Gerecht (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: J. D. Cooke, president, R. García-Valdecasas en P. Lindh, rechters; griffier: J. Plingers, administrateur, op 14 mei 2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Verklaart nietig beschikking C(99)3684 van de Commissie van 30 november 1999 houdende vermindering van de in het kader van project nr. 890365/P 1 aan de Associação Comercial do Aveiro verleende bijstand van het Europees Sociaal Fonds, voorzover daarbij in rubriek 14.2.9, huurkosten en huren, het bedrag van de door SI ( Sistemas de Informação, Lda, gefactureerde diensten wordt verminderd.

2)Verwerpt het beroep voor het overige.

3)Verstaat dat de Commissie haar eigen kosten en een derde van verzoeksters kosten zal dragen.

4)Verstaat dat verzoekster twee derde van haar eigen kosten zal dragen.

____________

1 - )PB C 176 van 24.06.00.