Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. rujna 2014. – DM protiv BEREC

(Predmet F-35/12)1

(Javna služba – Ugovorno osoblje – Uvjeti zapošljavanja – Liječnički pregled prije stupanja u radni odnos – Članak 100. CEOS-a – Odredba o odgodi zbog liječničkog pregleda – Otkaz nakon proteka probnog rada – Bespredmetnost zahtjeva za poništenje –Primjena odredbe o odgodi zbog liječničkog pregleda uslijed zapošljavanja dotične osobe od strane druge agencije Europske unije –Nepostojanje utjecaja – Obustava postupka)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: DM (zastupnici: prvotno D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. Abreau Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici)

Tuženik: Tijelo europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama (zastupnici: M. Chiodi, agent, D. Waelbroeck, A. Duron, odvjetnici)PredmetZahtjev za poništenje odluke o primjeni odredbe o odgodi na računanje dana tužiteljeva stupanja u službu i odluke o odbijanju njegove žalbe. Izreka rješenja Obustavlja se postupak povodom tužbe. Tijelo europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama snosi vlastite troškove postupka te mu se nalaže snošenje troškova postupka DM-a.