Prasība, kas celta 2012. gada 11. janvārī – ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-6/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – C. Dony, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neapmierināt prasītāja sūdzību par lēmumu, ar kuru viņam atteikts ekspatriācijas pabalsts

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 11. oktobra lēmumu neapmierināt prasītāja sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, par 2011. gada 24. maija lēmumu, ar kuru viņam atteikts ekspatriācijas pabalsts;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.