Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 17 februari 2009 - Liotti mot kommissionen

(Mål F-38/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsförfarandet för år 2006 - Rapporteringsrutiner som kan tillämpas av betygsättarna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: B. Eggers och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2006.

Domslut

Amerigo Liottis karriärutvecklingsrapport för perioden mellan den 1 januari och den 31 december 2006 ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 158, 21.6.2008, s. 26.