Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 februarie 2014 – Bodson și alții/BEI

(Cauza F-73/12)1

(Funcție publică – Personalul BEI – Natură contractuală a relațiilor de muncă – Reforma sistemului de remunerație și de creștere salarială al BEI)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jean-Pierre Bodson și alții (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams și G. Nuvoli, agenți, și P. E. Partsch, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziilor care figurează în fișele de remunerație, de aplicare a deciziei generale a Băncii Europene de Investiții care stabilește o creștere salarială progresivă limitată la 2,8 % pentru întregul personal și decizia care stabilește o grilă de merit care determină o pierdere de 1 % din salariu și, pe de altă parte, cererea subsecventă de obligare a instituției la plata diferenței din remunerație, precum și la plata unor daune intereseDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Bodson și ceilalți șapte reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Banca Europeană de Investiții.