Tožba, vložena 26. februarja 2021 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-125/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Tomkin in S. Grünheid, agenta)

Tožena stranka: Irska

Predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Irska s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Okvirnim sklepom Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji1 , oziroma v vsakem primeru s tem, da teh predpisov ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 29(1) in (2) tega okvirnega sklepa;

Irski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 29(1) in (2) Okvirnega sklepa 2008/909/PNZ bi morale države članice sprejeti ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa, do 5. decembra 2011 in o takih ukrepih obvestiti Komisijo.

Komisija meni, da Irska krši obveznosti iz člena 29(1) in (2) Okvirnega sklepa Sveta 2008/909/PNZ s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev s tem okvirnim sklepom, oziroma v vsakem primeru s tem, da teh predpisov ni sporočila Komisiji.

____________

1 UL 2008, L 327, str. 27.