Hochmann Marketing GmbH 29. augustil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 29. juuni 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-337/20: Hochmann Marketing GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(kohtuasi C-575/22 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Hochmann Marketing GmbH (esindaja: advokaat J. Jennings)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Liidu Kohtu asepresident tunnistas 10. oktoobril 2022 määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks ja määras, et apellant kannab ise oma kulud.

____________