Rikors ippreżentat fid-9 ta' Ġunju 2008 - Palazzo vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-57/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Armida Palazzo (Brussell, il-Belgju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Minn naħa, id-dikjarazzjoni ta' l-illegalità ta' l-Artikolu 4 ta' l-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u, min-naħa l-oħra, l-annnuallment tad-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra dwar il-kalkolu tas-snin pensjonabbli akkwistati mir-rikorrenti bħala aġent lokali.

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara li l-Artikolu 4 ta' l-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej huwa illegali;

tannulla d-deċiżjoni ta' l-24 ta' Ottubru 2007 ta' l-Awtorità tal-Ħatra dwar il-kalkolu tas-snin pensjonabbli akkwistati mir-rikorrenti bħala aġent lokali;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________