Acțiune introdusă la 24 iunie 2009 - Birkhoff/Comisia

(Cauza F-60/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (reprezentant: C. Inzillo, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea respingerii cererii reclamantului privind obținerea prelungirii aplicării articolului 2 alineatul (5) din anexa VII la Statutul funcționarilor în favoarea fiicei sale începând cu 1 ianuarie 2009 și obligarea Comisiei la plata sumelor datorate cu acest titlu începând cu 1 ianuarie 2009

Concluziile reclamantului

Declararea ilegalității și, prin urmare, anularea Deciziei Autorității împuternicite să facă numiri din 2 aprilie 2009, în măsura în care este ilegală și vădit neîntemeiată în fapt și în drept, precum și a oricărui act ulterior și/sau decizie anterioară acesteia, conexe și care rezultă din aceasta și, în special, a Deciziei din 14 noiembrie 2008 emise de PMO4;

obligarea Comisiei la plata sumelor neachitate reclamantului începând din 1 ianuarie 2009, majorate ca urmare a reevaluărilor și a dobânzilor până la plata efectivă;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________