Avaliku Teenistuse Kohtu 12. mai 2011. aasta määrus – Stratakis versus komisjon

(kohtuasi F-37/10)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 246, 11.9.2010, lk 41.