20. oktoobril 2010 esitatud hagi - Stephen Jaeger versus EUROFOUND

(Kohtuasi F-103/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stephen Jaeger (Dublin, Iirimaa) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja teatis töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised.

Hageja nõuded

tühistada vajadusel EUROFOUND-i otsused, mille alusel tehti ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutavad teatised hageja töötasu korrigeerimise kohta ja alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised;

kohustada EUROFOUND-i maksma hagejale maksmata jäänud töötasu, millele lisandub viivis;

mõista kohtukulud välja EUROFOUND-ilt.

____________