2021 m. vasario 25 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Byla C-112/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X BV

Atsakovai: Classic Coach Company vof, Y, Z

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar konstatuojant, kad trečioji šalis naudojasi „ankstesne teise“ pagal panaikintos Direktyvos 2008/95/EB1 6 straipsnio 2 dalį,

a)    pakanka, kad ši trečioji šalis prekybos veikloje iki prekių ženklo paraiškos padavimo naudojosi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta teise, arba

b)    būtina, kad ši trečioji šalis pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, remdamasi šia ankstesne teise, galėtų uždrausti prekių ženklo savininkui naudoti prekių ženklą?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą taip pat svarbu, ar prekių ženklo savininkui taikoma dar ankstesnė (pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta) teisė į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir, jei taip, ar svarbu, ar prekių ženklo savininkas, remdamasis šia dar ankstesne pripažinta teise, gali trečiajai šaliai uždrausti naudotis jos tariamai „ankstesne teise“?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).