Cerere de decizie preliminară introdusă de Efeteio Athinon (Grecia) la 3 martie 2021 – VP, CX, RG, TR și alții/Elliniko Dimosio

(Cauza C-133/21)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Efeteio Athinon

Părțile din procedura principală

Reclamanți: VP, CX, RG, TR și alții

Pârât: Elliniko Dimosio

Întrebările preliminare

Este conformă cu clauza 4 din Directiva 1999/70/CE1 o reglementare națională precum [cea] în discuție, care impune un tratament salarial diferențiat în defavoarea lucrătorilor cu contracte pe durată determinată, în sensul clauzei 1 din Directiva 1999/70/CE, în raport cu lucrătorii pe durată nedeterminată comparabili, în situația în care singurul criteriu de diferențiere este faptul că contractul lor este calificat de angajator sau de lege drept contract de muncă pe durată determinată?

În special, este conformă cu clauza 4 din Directiva 1999/70/CE o reglementare națională care justifică tratamentul salarial diferențiat aplicat lucrătorilor prin faptul că aceștia și-au prestat munca în temeiul unor contracte pe durată determinată, cunoscând faptul că munca lor corespunde unor nevoi permanente și cu caracter de continuitate ale angajatorului?

____________

1     Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).