Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 - ZZ / Parlement

(Zaak F-97/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement betreffende de datum van inwerkingtreding van de wijziging van burgerlijke staat die in aanmerking moet worden genomen voor de intrekking van de kostwinnerstoelage na het civiele vonnis waarbij verzoekers echtscheiding is uitgesproken

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 4 juli 2011 tot gedeeltelijke afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

het besluit van het TABG van 21 januari 2011, waarvan kennis is gegeven met behulp van de applicatie Streamline, om de datum van inwerkingtreding van de wijziging van verzoekers burgerlijke staat vast te stellen op de datum van de uitspraak van het echtscheidingsvonnis, nietig verklaren;

het TABG wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten en met name op de datum die in aanmerking moet worden genomen voor de inwerkingtreding van het vonnis waarbij de echtscheiding tussen verzoeker en zijn ex-echtgenote is uitgesproken, dat wil zeggen de datum van de inschrijving van het vonnis welke op 26 april 2011 heeft plaatsgevonden;

het Parlement verwijzen in de kosten.

____________