Acțiune introdusă la 11 iunie 2010 - Kaser/Comisia

(Cauza F-45/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Schober, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, anularea deciziei Comisiei Europene CMS 07/046 de încetare a relațiilor de muncă ale reclamantului fără reducerea drepturilor la pensie, în vigoare de la 15 august 2009, precum şi anularea tuturor deciziilor adoptate cu privire la reclamant în cursul perioadei dintre luna septembrie 2003 şi data încetării relaţiilor de muncă ale reclamantului şi, în al doilea rând, cerere de daune-interese

Concluziile reclamantului

anularea deciziei CMS 07/046 pentru hărţuire, eroare de gestiune şi încălcarea dreptului de a fi ascultat;

anularea tuturor deciziilor adoptate de AIPN cu privire la reclamant între luna septembrie 2003 şi data încetării relaţiilor de muncă ale reclamantului pentru hărţuire şi eroare de gestiune rezultată din încălcarea dreptului reclamantului de a fi ascultat;

acordarea permisiunii de ascultare a reclamantului în temeiul articolului 7 alineatul (1) şi al articolului 24 din Statut şi examinarea cererilor adresate în februarie 2008 şi martie 2008;

acordarea cu caracter simbolic a unui euro către reclamant, cu titlu de daune interese pentru prejudiciul moral şi profesional pe care l-a suferit, astfel cum se precizează în prezenta acţiune, în măsura în care aceasta nu are drept obiect obţinerea unei sume de bani, ci restabilirea demnităţii şi a reputaţiei profesionale a reclamantului.

____________