Sag anlagt den 7. juni 2012 – ZZ mod Revisionsretten

(Sag F-59/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af stillingsopslag ECA/2011/67 til besættelse af stillingen som direktør for personaleafdelingen

Sagsøgerens påstande

Stillingsopslag ECA/2011/67 annulleres.

Samtlige afgørelser, der er truffet i forbindelse med den ansættelsesprocedure, der blev indledt som følge af stillingsopslag ECA/2011/67 annulleres.

Sagsøgeren tilkendes erstatning for det lidte økonomiske tab, der består i tabet af økonomiske rettigheder forbundet med udnævnelsen (herunder karriereforløb og pensionsrettigheder) og følgelig udbetaling af disse rettigheder med virkning fra den 1. januar 2011.

Henset til de omstændigheder, under hvilke afgørelserne blev truffet, tilkendes sagsøgeren 15 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Revisionsretten for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.