EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

(esimene koda)

15. mai 2012

Kohtuasi F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Vaidluse lahendamine kompromissiga – Kodukorra artikli 69 lõige 1 – Poolte kokkulepe Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega M. Simões Dos Santos palub esiteks tühistada eelkõige Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) juhataja 6. juuni 2007. aasta otsus PERS‑01‑07, milles talle antakse 2003. aasta edutamise alusel edutamispunkte, ja ametisse nimetava asutuse 15. juuni 2007. aasta kiri, ning teiseks mõista ühtlustamisametilt välja kahjuhüvitis. Kohtuasi on registreeritud numbri F‑27/08 all.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑27/08 RENV Avaliku Teenistuse Kohtu registrist tulenevalt Manuel Simões Dos Santose ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vahelisest kokkuleppest. Hageja ja Siseturu Ühtlustamise Amet kannavad kohtukulud vastavalt kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)