Жалба, подадена на 9 февруари 2010 г. - Kerstens/Комисия

(Дело F-12/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Petrus Kerstens (Overijse, Белгия) (представител: C. Mourato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решение, с което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание писмено предупреждение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 23 април 2009 г. на ОН, с което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание писмено предупреждение;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________