A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. márc

(F-63/08. sz. ügy)

(Közszolgálat – A személyi állomány nem állandó tagjai – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2., 3a. és 3b. cikke – Ideiglenes alkalmazottak – Szerződéses alkalmazottak – Kisegítő szerződéses alkalmazottak – A szerződés időtartama – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. és 88. cikke – A Bizottság szervezeti egységeinél a személyi állomány nem állandó tagjai igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat – Az 1999/70/EK irányelv – Az intézményekkel szembeni alkalmazhatóság)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperesek: Eugen Christoph és társai (Leggiuno, Olaszország) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak, később M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperesek alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító határozatok azon részeinek megsemmisítése, amelyek a szerződésük időbeli hatályát vagy annak meghosszabbítását határ

tézményekkel szembeni alkal

mazhat

óság)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperesek: Eugen Christoph és társai (Leggiuno, Olaszország) (képviselők: S. Orlandi, A. Coole

n, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J.

Currall és D. Martin meghatalmazottak)Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak, később M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperesek alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító határozatok azon részeinek megsemmisítése, amelyek a szerződésük időbeli hatályát vagy annak meghosszabbítását határozott időre korlátozzákA végzés rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.A felperesek maguk viselik saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.