BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 8 februari 2011

Mål F-60/10

Fulvia Chiavegato

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a i detta, i vilken Fulvia Chiavegato har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 13 november 2009 att inte ta upp henne i förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 6 i befordringsförfarandet 2009.

Avgörande: Mål F‑60/10, Chiavegato mot kommission, avskrivs i personaldomstolens register. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i ett mål vid personaldomstolen – Avskrivning i registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)