Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB

(Věc F-45/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Hodnocení – Hodnotící zpráva 2009 – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Odmítnutí povýšení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a T. Gilliams, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh směřující ke zrušení hodnotícího posudku žalobce za rok 2009 v rozsahu, v němž mu nepřiděluje hodnocení A nebo B+, a v rozsahu, v němž ho nenavrhuje k povýšení do funkce D.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 22. září 2010 se zrušuje.

Není namístě rozhodovat o návrhovém žádání směřujícím ke zrušení hodnotícího posudku za rok 2009, rozhodnutí ze dne 25. března 2010 týkajícího se odmítnutí povýšení žalobce a „všech aktů, které souvisí, následují či předcházejí tomuto rozhodnutí“.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou.

____________

1 Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 35.