A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. május 12-i végzése – Caminiti kontra Bizottság

(F-71/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – A 723/2004/EU, Euratom rendelet hatályba lépése – A személyzeti szabályzat 44. és 46. cikke – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 7. cikke – Besorolás – Szorzótényező – Előmeneteli pontok)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paolo Caminiti (Tubize, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest az AST 9 besorolási fokozat negyedik fizetési fokozatába sorolta be, 1-es szorzótényezővel, és ebből következően a felperes visszasorolását az AST 9 besorolási fokozat második fizetési fokozatába, az 1,071151 szorzótényező megtartása mellett.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék P. Caminitit kötelezi arra, hogy az eljárási szabályzat 94. cikke alapján fizessen a Közszolgálati Törvényszéknek 500 eurót.

P. Caminiti maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 244., 2009.10.10., 17. o.