2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Petrilli prieš Komisiją

(Byla F-51/09)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alessandro Petrilli (Grotamarė, Italija), atstovaujamas advokatų J.-L. Lodome ir J. Lodomez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Paskyrimų tarnybos sprendimo dėl ieškovo pagrindinės gyvenamosios vietos nustatymo panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 19 d. sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba atmetė prašymą nustatyti, kad ieškovo pagrindinė gyvenamoji vieta yra Italijoje.

Įpareigoti Komisiją nuo sumų, mokėtinų nuo 2007 m. liepos 1 d., atgaline data taikant Italijai skirtą korekcinį koeficientą jo pensijai, skiriant persikėlimo pašalpą bei padvigubinant šeimos pašalpą, sumokėti palūkanas, apskaičiuotas, remiantis Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatyta bazine norma, galiojusia nagrinėjamu laikotarpiu, padidinta 2 procentiniais punktais.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________