Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2020. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – GE Aircraft Engine Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(predmet C-607/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GE Aircraft Engine Services Ltd

Tuženik: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prethodna pitanja

Ako porezni obveznik u okviru programa poticanja izvrsnosti na radu zaposlenicima dodjeljuje bonove za korištenje u maloprodajnim trgovinama koje imaju svojstvo trećih strana, radi li se o isporuci „za [njegovu] privatnu upotrebu ili upotrebu [njegovih] namještenika ili, općenitije, za svrhe koje nisu poslovnog karaktera” u smislu članka 26. stavka 1. točke (b) Direktive 2006/1121 ?

Je li za odgovor na prvo pitanje relevantna činjenica da porezni obveznik zaposlenicima bonove dodjeljuje s poslovnom svrhom?

Je li za odgovor na prvo pitanje relevantna činjenica da se bonovi zaposlenicima dodjeljuju za njihovu osobnu uporabu te da se mogu upotrijebiti za privatne svrhe zaposlenika?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).