Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 20. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-99/11)1

Civildienests – Atalgojums – Neizmaksātā atalgojuma samaksa – Interese celt prasību – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums samaksāt neizmaksāto atalgojumu par laikposmu no 2005. gada 1. jūnija līdz 2010. gada 31. jūlijamRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.