Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 iulie 2014 - Morgan/OAPI

(Cauza F-26/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Cerere de anulare a raportului de evaluare)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Rhys Morgan (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial G. Faedo, agent, ulterior M. Paolacci, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011 și cerere de acordare a unor despăgubiriDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Morgan suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).