Жалба, подадена на 10 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-16/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. N. Lhoëst)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Общата здравноосигурителна схема, доколкото с него се потвърждават условията на проекторешението за отхвърляне на искането за признаване на професионалния произход на заболяването, от което е починала съпругата на жалбоподателя, която е бивше длъжностно лице

Искания на жалбоподателяда се отмени решението на Общата здравноосигурителна схема от 23 март 2012 г., доколкото с него се потвърждават условията на проекторешението от 23 юни 1995 г.,доколкото е необходимо, да се отмени решението на органа по назначаване на Европейската комисия от 29 октомври 2012 г. за отхвърляне на административната жалба, подадена от жалбоподателя на 6 юли 2012 г. на основание на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.