Žalba koju je 10. studenoga 2020. podnijela Anne-Marie Klose protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 9. rujna 2020. u predmetu T-81/20, Anne-Marie Klose/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-600/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Anne-Marie Klose (zastupnik: I. Seher, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) je odlukom od 11. veljače 2021. žalbu proglasio nedopuštenom i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________