Beroep ingesteld op 3 juli 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank / SRB

(Zaak T-414/17)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: Rechtsanwalt G. Eisenberger )

Verwerende partij: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Conclusies

Het besluit van de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board, SRB) van 11 april 2017 betreffende de berekening van de voorafgaande bijdragen aan het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds voor 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) [„Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)”] nietig verklaren, althans voor zover dat besluit verzoekster betreft; en

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

Flagrante schending van wezenlijke vormvoorschriften wegens onvolledige kennisgeving van het besluit

Flagrante schending van wezenlijke vormvoorschriften wegens gebrekkige motivering van het besluit

____________