Žaloba podaná dne 8. června 2020 – Team Beverage v. EUIPO - Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Věc T-359/20)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Team Beverage AG (Brémy, Německo) (zástupci: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich a N. Achilles)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Team Beverage – Přihláška č. 17 665 704

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. dubna 2020 ve věci R 2727/2019-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článků 18 a 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ve spojení s článkem 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

____________