Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. detsembri 2010. aasta määrus - AG versus parlament

(kohtuasi F-25/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametist vabastamine pärast katseaja lõpu - Ilmselge vastuvõetamatus - Hagi hilinemine - Tähtkirjaga teatamine koos kättesaamiskinnitusega)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AG (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja V. Montebello-Demogeot)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja ametist vabastamise kohta pärast katseaja lõppu ja nõue hüvitada väidetavalt tekkinud kahju.

Resolutsioon

Lükata hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi.

Jätta kõik kohtukulud AG kanda.

____________

1 - ELT C 161, 19.6.2010, lk 58.